Daeargryn 1984

-Cofnodion-

1 Sian Evans Dinas, Edern

2 Glenys Mair Roberts Edern

3 Richard Parry Hughes Mynydd Carnguwch

4 Catherine Pritchard Pwllheli

5 Catrin Lliar Jones Llanaelhaearn

6 Selwyn Thomas Trefor

7 Catherine Pritchard Sarn Mellteyrn

8 Helen Jones Rhiw

9 Annwen Hughes Pontllyfni

10 Hugh Gwynne Cricieth

11 Keith Jones Penygroes

12 Iwan Williams Groeslon

13 Meira Owen Bontnewydd

14 Duncan Brown Dyffryn Ardudwy

15 Eirwyn Williams Bethesda

16 Morwen Rowlands Benllech

17 Person o Ddolgellau Dolgellau

18 Eleri Lewis Llanfairfechan

19 Megan Pritchard Penysarn, Sir Fôn

20 Luned Meredith, Elin Meredith Llanuwchllyn

21 Dwynwen Roberts Llandudno

22 Jackie Willmington Rhuthun

23 Rwth Tomos Wrecsam 

24 Chris Simpkins Warrington

25 Glenys Mair Roberts Caerdydd 

26 Dafydd Richard Hughes Pwllheli

27 Sian Eryri Davies Garndolbenmaen

28 Arawn Jones Cerrig Gwaenydd

29 Modryb Roger Redfern ## Lleoliad ansicr ##

30 Lis Puw Llanuwchllyn

31 Gareth Pritchard Llandudno

32 Eirlys Ruhri-Edwards Llanfairfechan

33 Oswyn Williams Gwalchmai

34 Fiona Jones Llansannan

35 Eira Rhian Hughes Caernarfon

36 Eluned Stalham Tregaron

37 Linda Huntly Clynnog Fawr

38 Derec Owen Llanfairpwll

39 Eleri Vaughan Roberts Bangor

40 Dei Rees Felinheli

41 Euros Puw Cwmystwyth

42 John Owen Pwllheli

43 Rhys Hiraethog Ffostrasol

44 Helen Mair Davies Llansannan

45 Gethin Clwyd Llandwrog

46 Carys Roberts Nefyn

47 Elin McGowan Pistyll

48 Gwenllian Baum-Jones Pontllyfni

49 Catrin Meirion Yr Wyddgrug

50 DO Jones Padog

51 Roger Redfern - ychwanegol Cefn Amwlch, Tudweiliog

52 Tad Anwen Huws Caeau Pontllyfni

53 Mair Rees Synod, Ceredigion

54 Eluned Besent Pennal

55 Gwyneth Ffrancon Lewis Dolgellau

56 Olwen Ifona Thomas Dolgellau

57 Iwan Morgan Ganllwyd

58 Gwyneth Evans Botwnnog

59 Catrin Elis Williams Mynytho

60 Beryl Hughes Griffiths Braichceunant, Llanuwchllyn

61 John Owen Pwllheli

62 Dewi Prysor Trawsfynydd

63 Rhian A Seimon Glyn Ceidio, Nefyn

64 Ken Robinson Morfa Bychan, Porthmadog

65 Llyfrgell Eluned Morgan Y Ffôr

66 Eluned Besent Porthmadog

67 Margaret Humphreys Porthmadog

68 Paul Evans Tremadog

69 Delyth Roberts Rhoslan

70 Alys Mary Jones Trefor

71 Brenda Jones Trefor

72 Edwina Fletcher Blaenau Ffestiniog

73 Owain Aeron Trawsfynydd

74 Linda Huntly Clynnog Fawr

75 Alma Jones Davies Llanllyfni

76 Elanwy Leaney Penygroes

77 Lliwen Foster Penygroes

78 Irfon Jones Dinas Dinas, Caernarfon

79 Alan Jones Llanberis

80 Alwen Roberts Llanberis [?]

81 Anna Llan Llanberis

82 Eiddwen Thomas Llanberis

83 Nia Gwawr Llanrug

84 Einir Wyn Niwbwrch

85 Owain Thomas Niwbwrch

86 Sian Mair Williams Rhiwlas

87 Olwen Evans Llangaffo

88 Sioned Williams Llangaffo

89 Wil Williams Penrhosgarnedd, Bangor

90 Ann Roberts Talybont, Bangor

91 Mair Huws Llanefydd

92 Alwena Evans Llanfairpwll

93 Sian Rees Hen Golwyn

94 Jen Richards Rhyl

95 Linda Pritchard Cwm Prysor

96 Dewi Prysor Cwm Prysor

97 Gwenda Roberts Loughborough

98 Ann Roberts Rhos Isa

99 Derec Owen Llanfairpwll