Cofnod 10


10

Cofnod

Sylwedydd:

Hugh Gwynne

Cricieth

Simdde uchel yn disgyn ar Stryd Fawr Cricieth...

Llydred a hydred:

52.918414

-4.2324545