Cofnod 11


11

Cofnod

Sylwedydd:

Keith Jones

Penygroes

Wal y ffordd uwchben Penygroes ar Lon Garmel) ochrau Clogwyn Melyn. Y clip drwg lle roedd bus ysgol nedw methu mynd mewn rhew ) o ni yn y gwely pan ddoth ac yn meddwl fod tanc dwr poeth ni wedi ffrwydro. (Newydd weld ffilm am danc stem yn ffrwydro dwi yn meddwl!) Mi roedd yna lun or wal wedi dymchwell yn 'stafell aros Dr JCB Thompson. ac eto yn arolwg 2020: Cofio yn iawn. O ni yn byw ym Mhenygroes. O ni yn meddwl bod y boilar yn mynd i ffrwydro. Wal lon ochrau Clogwyn Melyn (lon Garmel o Benygroes) wedi disgyn gyda’r ysgwyd. Pawb yn y stryd allan yn ei ‘jamas yn edrych yn ddryslyd!

Llydred a hydred:

53.052299

-4.2841365