Cofnod 16


16

Cofnod

Sylwedydd:

Morwen Rowlands

Benllech

Roeddwn i mewn awyren ar y ffordd i Bortiwgal. Pan ddychwelais adre i Benllech, sir Fôn, mi sylwes ar grac amlwg yn y gwaith brics a ymledai o'r llawr at y silff ben tân. Roedd rhaid ei drin (yswiriant!)

Llydred a hydred:

53.323171

-4.2235045