Cofnod 17


17

Cofnod

Sylwedydd:

Person o Ddolgellau

Dolgellau

Ydw cofio yn iawn. Fy merch yn dathlu ei phenblwydd yn dair oed a finnau yn disgwyl fy nhrydedd plentyn o fewn chydig wythnosau! Codi o’r gwely a theimlo y llawr yn crynu. Daria y babi yn dod yn gynnar!!! Penblwydd hapus i fy merch Elliw [yn 44!]!Codi a mynd allan hefo’r ddwy fach tua 8 am. Sioned bron yn 6 ac Elliw yn dair y diwrnod hwnna! Allan a ni yn ein dillad nos a Llawer un arall allan yn i dillad nos hefyd. Y gred oedd fod Atomfa Traws wedi ffrwydro! Dolgellau

Llydred a hydred:

52.744658

-3.8827983