Cofnod 18


18

Cofnod

Sylwedydd:

Eleri Lewis, Eirlys Ruhi Edwards-Behi

Llanfairfechan

[Eleri Lewis]

Yn fy ngwely a cofio clywed y joists yn y to yn gwichian, neindio allan a rhedeg lawr y grisiau ond gadael y plant yn eu gwlau!!! - byth anghofio y dychryn! (Llanfairfechan)

[Eirlys Ruhi Edwards-Behi]

Paratoi i fynd i’r gwaith, tegell ymlaen am banad, clwad swn rhyfedd a rhyw gyffro od. Meddwl bod rhywbeth am ffrwydro yn y tŷ, allan a fi a cwrdd ar postmon ar y pafin, “tremors” medda fo.”

Llydred a hydred:

53.246306

-3.9946853