Cofnod 2


2

Cofnod

Sylwedydd:

Glenys Mair Roberts

Edern

[....ac ôlgryniadau yn Llŷn rai wythnosau wedyn - y plant yn y bath gen i a finnau ddim yn siwr a ddylwn redeg allan efo nhw]. Craciau yn nheils cegin fy mam yng nghyfraith yn Edern.

Llydred a hydred:

52.920477

-4.5747235