Cofnod 26


26

Cofnod

Sylwedydd:

Dafydd Richard Hughes

Pwllheli

Mi graciodd y ty, modfedd o fwlch yn y gwaith cerrig a daeth glaw i fewn drwy’r “valley” yn y to. Gwaith Mis i ddau i ail addurno tu fewn. Milordd o gostau ar yswyriant. Y tŷ wedi ei adeiladu ar y graig. Pwllheli

Llydred a hydred:

52.89158

-4.41306