Cofnod 3


3

Cofnod

Sylwedydd:

Richard Parry Hughes

Mynydd Carnguwch

Wrthi'n godro ar gyrrion mynydd Carnguwch lle roeddynt wedi pwyntio cannol y daeargryn, a teimlo y concrid dan fy nhraed yn symud. Gosodwyd offer monitro ar fy nhir gan Brifysgol Caeredin.

Llydred a hydred:

52.968512

-4.4286445