Cofnod 30


30

Cofnod

Sylwedydd:

Lis Puw

Llanuwchllyn

Cofio meddwl fod lori fawr yn dod trwy’r ardd at y tŷ. Bachais Dafydd, yn ddwy oed, o’i wely bach a rhedeg allan yn droednoeth. A rhyfeddu fod pob peth yn edrych yn normal. Adre yn llofft oeddwn sef Bedw Gwynion, Llanuwchllyn, Gwynedd LL23 7TW roedd swn fel lori enfawr a’r waliau’n woblo ac yn toddi. Cydiais yn y babi o”r cot yn fy ymyl a’i gwadnu hi allan o’r ty. Roedd pob man yn dawel fel tase wedi rhewi llun. Ond yn ara daeth cân yr adar yn ôl. Profiad dychrynllyd na wnai ddim anghofio.

Llydred a hydred:

52.85631

-3.666986