Cofnod 32


32

Cofnod

Sylwedydd:

Eirlys Ruhri-Edwards

Llanfairfechan

Yn fy ngwely a cofio clywed y joists yn y to yn gwichian, neindio allan a rhedeg lawr y grisiau ond gadael y plant yn eu gwlau!!! - byth anghofio y dychryn! (Llanfairfechan)


Eirlys Ruhi Edwards-Behi: Paratoi i fynd i’r gwaith, tegell ymlaen am banad, clwad swn rhyfedd a rhyw gyffro od. Meddwl bod rhywbeth am ffrwydro yn y tŷ, allan a fi a cwrdd ar postmon ar y pafin, “tremors” medda fo.” (Cofnod 18 hefyd) - [Eirlys Ruhri-Edwards Eleri Lewis]

Llydred a hydred:

53.25236

-3.974355