Cofnod 35


35

Cofnod

Sylwedydd:

Eira Rhian Hughes

Caernarfon

...clywed rumble mawr ac yn meddwl fod pipen ddwr n mynd i ffrwydro wrth neu yn y ty. Mam n meddwl fod dad wedi disgyn lawr grisiau.

Llydred a hydred:

53.14212

-4.288902