Cofnod 4


4

Cofnod

Sylwedydd:

Catherine Pritchard

Pwllheli

Pawb allan yn eu gwisg nos wrth i mi fynd ir gwaith a llawer o bethau wedi disgyn oddi ar y silffoedd yn Woolworth Pwllheli ble'r oeddwn yn gweithio. Cofio'r cryndod melltigedig pan oeddwn yn codi ac o arolwg 2020 Cofio'n iawn. Bod adra efo fy rhieni yn Sarn [Mellteyrn]. Wrthi'n newid i fynd am fy ngwaith i Woolworth Pwllheli. Rhedeg allan wedi hanner wisgo, methu deallt beth oedd. Mynd i'r gwaith a petha ar y llawr, wedi disgyn oddi ar y silffoedd. ... Meira Jones Dreifio fyny stryd Penlan Pwllheli, a rwbel yn landio ar bonat y car -meddwl wnes fod yr adeiladwyr oedd yn toi siop Maggie Ann wedi lluchio peth ar ben y car, ond pan es i mewn i'r parking dros ffordd....... Roedd cydweithiwr yno yn welw ac wedi bod yn dyst i simdda Midlan Bank ddymchwel. Gan mod i yn y car wnes i ddim teimlo'r cryndod

Llydred a hydred:

52.88805

-4.423499