Cofnod 43


43

Cofnod

Sylwedydd:

Rhys Hiraethog

Ffostrasol

Roeddwn yn byw yn Ffostrasol, Ceredigion SA44 4TE ar y pryd, a roedd cryndod a'r golau nenfwd yn siglo.

Llydred a hydred:

52.09726

-4.381016