Cofnod 44


44

Cofnod

Sylwedydd:

Helen Mair Davies

Llansannan

Cofio hi yn iawn. Wedi dychryn yma yn Llansannan. Roeddwn yn Pwllheli y diwrnod cynt ar trip Ysgol Sul!!!

Llydred a hydred:

53.18051

-3.587577