Cofnod 59


59

Cofnod

Sylwedydd:

Catrin Elis Williams Mynytho

Mynytho

Roeddwn yn blentyn deg oed ym Mynytho, Llŷn yn cael fy neffro gan ysgwyd a chrynu - fy chwaer fawr a minnau’n meddwl bod ffrwydrad wedi bod yn Wylfa neu Trawsfynydd! Roedd yna ddirgryniadau llai wedyn ac roeddwn i ofn rheiny’n waeth, wnesh i ddim cysgu’n

Llydred a hydred:

52.85

-4.51