Cofnod 66


66

Cofnod

Sylwedydd:

Eluned Besent

Porthmadog

Byw ym Mhorthmadog ar y pryd - dechrau gwylia'r haf os dwi'n cofio'n iawn - fflat yn Stryd y Wyddfa ac yn y llofft ar y trydydd llawr - meddwl bod y simdde yn llithro lawr y to a' popeth yn ysgwyd yn ofnadwy!! Es i i'r twll yn y wal ymhen ryw awr a methu

Llydred a hydred:

52.9281

-4.1333