Cofnod 69


69

Cofnod

Sylwedydd:

Delyth Roberts

Rhoslan

Cofio bod fy llofft yn llawn nialwch am mod i newydd symud nôl adra i Roslan ar ôl bod yn byw yng Nghaergeiliog.Gwydra a llestri'n cael eu sgrytian yn erbyn ei gilydd ar y silffoedd pîn o MFI wnaeth fy neffro.Cofio hefyd fod fy nghyfnither yn aros efo ni

Llydred a hydred:

52.94442

-4.261106