Cofnod 7


7

Cofnod

Sylwedydd:

Catherine Pritchard

Sarn Mellteyrn

Pawb allan yn eu gwisg nos wrth i mi fynd ir gwaith [rhwng Sarn a Phwllheli] a llawer o bethau wedi disgyn oddi ar y silffoedd yn Woolworth Pwllheli ble'r oeddwn yn gweithio. Cofio'r cryndod melltigedig pan oeddwn yn codi ac o arolwg 2020 Cofio'n iawn. Bod adra efo fy rhieni yn Sarn [Mellteyrn]. Wrthi'n newid i fynd am fy ngwaith i Woolworth Pwllheli. Rhedeg allan wedi hanner wisgo, methu deallt beth oedd. Mynd i'r gwaith a petha ar y llawr, wedi disgyn oddi ar y silffoedd.

Llydred a hydred:

52.865295

-4.6308865