Cofnod 76


76

Cofnod

Sylwedydd:

Elanwy Leaney

Penygroes

Dad newydd fynd I drws ffrynt I nol llefrith a Mam yn eistedd yn y kitchen, pawb allan yn Stryd Fawr Penygroes wrth ei drysau yn sbio’n hurt! Cadair Mam yn ysgwyd a rymblio mawr. Mi gyrheuddais I adra dau ddiwrnod wedyn, dal I deimlo’r “after shocks”.

Llydred a hydred:

53.053

-4.283