Cofnod 79


79

Cofnod

Sylwedydd:

Alan Jones

Llanberis

Ar y pryd roeddwn yn gweithio i gwmni GEC yng Ngorsaf Bŵer Dinorwig, yn gosod 'generators' i mewn. Roedd chwech ohonnom o dan ddaear, yn cael paned yn y caban sinc cyn dechrau gweithio. Yn sydyn, dechreuodd y sied grynu, a neidiodd pawb a rhedeg mewn braw

Llydred a hydred:

53.1208

-4.1286