Cofnod 8


8

Cofnod

Sylwedydd:

Helen Jones

Rhiw

Cofio cydio yn Ffion oedd yn flwydd oed a rhedeg allan, a sylwi ar hèn fyrddyn oedd ar ochor Mynydd y Rhiw yn disgyn a llwch yn codi fel niwl. Bu i ni sylwi ar amryw o graciau yn ymddangos yn waliau y tŷ ar ôl hyn.

Llydred a hydred:

52.811415

-4.6276300