Cofnod 82


82

Cofnod

Sylwedydd:

Eiddwen Thomas

Llanberis

Llanberis: cael ein deffro gan dwrw mawr a meddwl, i ddechrau, fod na lori fawr yn trio troi wrth talcen yty, wedyn sylwi fod dodrefn y lloft a’r aer, yn symyd. Y plant yn gweiddi ‘be sy’n digwydd’ a dweud fod pobl allanyn y stryd. Rhedeg allan o’r ty. Yc

Llydred a hydred:

53.1208

-4.1286