Cofnod 84


84

Cofnod

Sylwedydd:

Einir Wyn

Niwbwrch

Roeddwn yn fy ngwely a chofio rhoi’r gynfas dros fy mhen a gweld fy nghoesau yn codi . Amau yn gry mae daeargryn roedd y twrw i ddechrau fel taran ond yn para am hyd oedd a swn fel crensian. Cafodd fy nhad oedd yn y gegin ei dal ar y rhewgell efo gymaint

Llydred a hydred:

53.1648

-4.359