Cofnod 86


86

Cofnod

Sylwedydd:

Sian Mair Williams

Rhiwlas

Byw yn Rhiwlas, ger Bangor ar y pryd. Roedd cymydog i ni wedi bod yn tynnu ‘rendering’ oddi ar ei dŷ, a’r hyn ddaeth i’m meddwl gynta oedd, ‘Be ddiawl ma hwn yn neud mor fuan yn y bore?’ Yna teimlo’r tŷ yn ysgwyd a fy ngŵr a minnau’n dychryn am ein bywyda

Llydred a hydred:

53.1737

-4.17439