Cofnod 89


89

Cofnod

Sylwedydd:

Wil Williams

Penrhosgarnedd, Bangor

Roeddwn yn gweithio yn Dwr Cymru yn Penrhosgarnedd. Roedd gennym siart yn y swyddfa i fesyr pwysa yr aer. Cofio gweld y llinell wedi neidio gan fod y swyddfa wedi symud cymaint.

Llydred a hydred:

53.20863

-4.163953