Cofnod 95


95

Cofnod

Sylwedydd:

Linda Pritchard

Cwm Prysor

Cofio’r cryndod mawr ! sceri ofnadwy...Gwyndy LLannerch-y-medd ......lon i Amlwch... mi redis i’r ardd /cae bach meddwl fod y ty (newydd symud iddo) dwad lawr am fy mhen !! Ratlo mawr .....propyr sceri …. Cryndod mawr Ll'medd Achos fe redis o'r ty hefo' m

Llydred a hydred:

52.92888

-3.79842