Cofnod 97


97

Cofnod

Sylwedydd:

Gwenda Roberts

Loughborough, LE11 3TA

Roedd hi ddechrau gwyliau'r ysgol, a finnau'n athrawes yn Ysgol Deganwy, es i aros at fy nhad yn Loughborough, (LE11 3TA) Ar fore'r ddaeargryn cefais fy neffro gan y cryndod. Fy ymateb cyntaf oedd meddwl bod fy nhad yn symud dodrefn ond doedd o ddim, a oedd yn y gegin i lawr grisiau, ddim wedi teimlo cryndod ond yn fuan cawsom gadarnhad o'r ddaeargryn wrth wrando ar y newyddion ar Radio Wales.

Llydred a hydred:

52.75316

-1.24396