Mapiau Llên Natur

Pwrpas tudalen mapiau Llên Natur yw cyflwyno gwybodaeth sy'n bennaf seiliedig ar LEOLIAD. Y pwrpas yw ceisio amlygu patrymau na fuasent yn amlwg heb eu rhoi ar fap. Mae mapiau aml-lefel yn caniatau dangos gwybodaeth lawn am bob cofnod heb greu dryswch ar unrhyw olygfa unigol.

Dyma'r pedwar map sydd ar gael ar hyn o bryd...

Map meddyginiaethol: defnydd o ddanadlau poethion (Astudiaeth Ann Elizabeth Williams)

Dosbarthiad enwau ar y LLWYNOG yng Nghronfa Ddata Enwau Lleoedd Melville Richards

Dosbarthiad graddfeydd o gryndod Daeargryn 1984 yn ôl cof llygad-dystion

Dosbarthiad graddeydd o amlder clywed y gôg adeg Cau Mawr Cofid 2020