Robin Angau Bara

Robin Angau Bara oedd un a eisteddai ym môn clawdd wedi tynnu'i grys, ac yn crafu yn y blewiach rhyfeddol o gwmpas ei 'sgwyddau, a minnau tua 8 oed ofn mynd heibio iddo ar y ffordd adre o’r ysgol. Cafodd yr enw oherwydd ei allu i fwyta torth gyfan a llond piser dau beint o de oer... Robin Anga' Bara (gallai ladd torth mewn dim amser!) ; Niwbwrch.

Tecwyn Owen