Dant y Llew

Yr 12 PWYNT

●[44] Gwraig o Nantperis/Dr Iorwerth Peate - ANNWYD

●[45] Person o Llandysilio-yn-Nyfed - LLWYBR TREULIAD

● [46] Morgan John, Cefncoedycymer - LLWYBR TREULIAD

● [47] Gŵr o Donyrefail - ARENNAU A'R IAU

● [48] Evan Owen Roberts, Pwllheli - ARENNAU A'R IAU

● [49] Llsgr. AWC 1624/1 - ARENNAU A'R IAU

● [50] Gwraig o Lanymddyfri - ARENNAU A'R IAU

● [52] Dienw - ARENNAU A'R IAU

● [53] Gwraig o Ystradgynlais - Y GWAED

● [54] Mrs Sarah Evelyn Lewis, Llanymddyfri - Y GWAED

● [55] Mrs Leisa Francis, y Gwndwn [Gilfach Goch yn wreiddiol] - ESGYRN A CHYMALAU

● [56] Mrs Kate Davies o Bren-gwyn - ESGYRN A CHYMALAU

● [57] Mrs Mary Pugh o Gorris - Y CROEN

● [58] Dienw - DEFAID