Dant y Llew (Cofnod) 58

Dienw

DEFAID

● Meddyginiaethau Cymhwysol: Gwneid defnydd helaeth o wahanol blanhigion i drin defaid. Un o'r dulliau mwyaf cyffredin oedd gwasgu'r sudd o goes y planhigyn ar y ddafad, ac mae'n debyg mai'r 'llefrith' o goes dant y llew oedd y feddyginiaeth fwyaf poblogaid… .