Gwalchwyfyn Hofrol  

Macroglossum stellatarum 

Y Map Rhyngweithiol 

Mae'r map yn seiliedig ar gofnodion sydd wedi cyrraedd 

Prosiect Llên Natur dros gyfnod o flynyddoedd

Cliciwch ar yr iecon (taenlaen) i weld y cofnodion i gyd

Y Map Rhyngweithiol (yn seiliedig ar gofnodion sydd wedi cyrraedd Prosiect Llên Natur dros gyfnod o flynyddoedd)

Cliciwch ar yr ieicon (taenlaen) i weld y cofnodion i gyd

Mae 'na groeso i chi ychwanegu at y map drwy lenwi'r HOLIADUR isod

Y taenlen

 Cliciwch

 ar y botwn 

Llun Dys Griffiths

Map GWH V.pdf