Daeargryn

Clwt-y-Bont

Daeargryn Clwt y Bont

« Daergryn bach heddiw 11 Hydref 2022 am 09:37 yn ardal Clwtybont. Fy ngwraig yn cael cyfarfod rhithiol. Fe deimlwyd gan berson oedd ar yr alwad ym Methesda ond dim yn Llanrug gan y person arall ar yr alwad! »


Edward Keith


DYMA FELLY NEWYDDION AR AMRANTIAD!

Teimlodd Edward Keith a’i wraig ddaeargryn bach bore’r 11 Hydref 2022 am 09.37 yb yn ardal Clwt y Bont. Roedd ei wraig yn cael cyfarfod rhithiol efo person ym Methesda a pherson yn Llanrug. Clywyd y ddaeargryn ym Methesda ond nid yn Llanrug. Dyna beth yw ‘amrantiad’ - neu gynt hyd yn oed!

Cliciwch ar y dolenni i gyrraedd y cofnodion unigol.


## Daeargryn clwtybont V.pdf