Danadl Poethion

Y 29 PWYNT

[1] ARENNAU A IAU

[2] Mrs Sarah Evelyn Lewis, Llanymddyfri Y GWAED

[3] ESGYRN A'R CYMALAU

[4] Mrs Catherine Jones, Penrhyndeudraeth LLWYBR TREULIAD

[5] Mr a Mrs Glyn a Fay Rees, Crymych Y GWAED

[6] LLWYBR TREULIAD

[7] Herbert Harris, Pontneddfechan LLYGAID

[8] Miss Mary Winnie Jones, Cwm Main Y GWAED

[9] ARENNAU A IAU

[10] Mrs Gwen Owens, y Fachwen, Llanddeiniolen Y GWAED

[11] Miss Katie Olwen Pritchard, Y Gilfach Goch LLWYBR TREULIAD

[12] Miss Kate Olwen Pritchard, y Gilfach Goch ESGYRN A'R CYMALAU

[13] LLWYBR TREULIAD

[14] ARENNAU A IAU

[15] LLWYBR TREULIAD

[16] Evan Rees Evans, Croes-lan, Llandysul Y GWAED

[17] Evan Rees Evans, Croes-lan, Llandysul Y CROEN

[18] Mrs Anni Evans, Llanrwst Y GWAED

[19] ARENNAU A IAU

[20] Mrs Preece, Llanymddyfri ESGYRN A'R CYMALAU

[21] Hugh (Hughie) George James, Maenclochog Y GWAED

[22] Mrs Mary Thomas, Morfa Nefyn Y GWAED

[23] ARENNAU A IAU

[24] Y CROEN

[25] ARENNAU A IAU

[26] LLWYBR TREULIAD

[27] ARENNAU A IAU

[28] ARENNAU A IAU

[29] Mrs Sarah Jane T. Harries, Ystradgynlais Y GWAED