Danadl Poethion Cofnod 12

Miss Kate Olwen Pritchard, y Gilfach Goch

ESGYRN A'R CYMALAU

Cryd cymalau: …yn ôl tystiolaeth Miss Kate Olwen Pritchard, y Gilfach Goch, fe roi [te danadl poethion] i blant pan oedd ganddyn nhw wayw yn eu coesau.