-Terfysg-

Ionawr 2023

Ar 8 Ionawr cyhoeddod Gill Brown bostiad yn disgrifio dau glec taran a fflachiadau mellt yn eu rhagflaenu’n agos, yn Waunfawr am 8 o’r gloch. Disgynnodd cenllysg yn drwch ac yn drwm hefyd. Cafwyd ymateb anisgwyl o uchel i’r terfysg ar cenllysg gan eraill yn fuan wedyn. Gofynwyd i’r 100+ a ymatebodd (‘hoffi’ etc.) i ymhelaethu ar eu profiad. Dyma groniclo’r ymateb ar ffurf map. Gobeithir y bydd aelodau, trwy gyhoeddi hwn, yn gweld y cyfle y mae FB yn ei roi i ni ar achlysuron tebyg yn y dyfodol, i gasglu llawer o ddata gwreiddiol yn gyflym iawn.

Mae dosbarthiad yr ymatebion gwahanol ar y map awgrymu mai terfysg o gyfeiriad y mor oedd mellt a tharannau 8 o’r gloch, 8 Ionawr 2023.

Terfysg Ionawr 23 PDF.pdf
Terfysg ~ Glas 180.pdf

Y cofnodion - Cliciwch ar y ddolen

Terfysg Cofnodion Dolenni 01.xlsx
terfysg 01.jpg