Clwydfannau

 Drudwennod

Ym Mwletin 4 Bwletin Llên Natur cyhoeddwyd eitem am glwydfannau drudwennod yn dangos map scematig o safleoedd yr oedd drudwennod yn clwydo yn eu ‘cawodydd’ yng ngaeaf 1932-33.  

Dyma gychwyn ar ddiweddariad o’r map – pa glwydfannau ar y map sydd ‘yma o hyd’, pa rai sydd yn bendant wedi diflannu ac yn lle mae yna glwydfannau wedi ymddangos o’r newydd. 

Dyma gyflunio’r map hwn yn ein hadran Mapiau Llên Natur o’r newydd gan ddiweddaru’r safleoedd i ateb y cwestiynau hyn. 

MAP RHYNGWEITHIOL DRUDWENNOD 2022~12~12 v.pdf