Bysedd y Cŵn

Yr 12 PWYNT

● [32] Mrs Margaret Roberts, Gwesbyr ANNWYD

● [33] Griffith Williams, Llanfachreth - LLWYBR TREULIAD

● [34] Tystiolaeth o Ddinas Mawddwy - LLWYBR TREULIAD

● [35] Miss Mary Winnie Jones, Cwm Main - Y CROEN

● [36] Tystiolaeth wasgaredig - Y CROEN

● [37] Mrs Nellie Jarvis, Pont-rhyd-y-fen - Y CROEN

● [38] Mrs Leisa Francis - Y CROEN

● [40] Mrs Margaret Mary George, Cas-Mael/Gŵr o Tufton - DEFAID

● [41] Tystiolaeth o Faldwyn/W. Ll. Davies, 'The Conjurer in Montgomeryshire'/Gwraig o Ferthyr Tudful - BRIWIAU A CHLWYFAU

● [241] Tystiolaeth o Faldwyn/W. Ll. Davies, 'The Conjurer in Montgomeryshire'/Gwraig o Ferthyr Tudful - BRIWIAU A CHLWYFAU

● [39] Mrs Nellie Jarvis/Dr Beth Thomas - Y CROEN

[42] Mrs Sarah Evelyn Lewis, Llanymddyfri - BRIWIAU A CHLWYFAU