Bysedd y Cŵn (Cofnod) 34

Tystiolaeth o Ddinas Mawddwy

LLWYBR TREULIAD

● Clwy'r marchogion: Yn ôl tystiolaeth o Ddinas Mawddwy, roedd dail bysedd y cŵn wedi'u malu'n a'u rhoi'n blastr ar y man yn gallu dod ag esmwythâd, neu gellid rhoi dŵr berwedig arnynt yn y pot golch ac eistedd arno er mwyn i'r ager poeth dreiddio i'r man.