Ifor Wood

Dwi’n cofio un o’r enw Ifor Wood ar ddechrau’r 70au yn Tyddyn Bach, Llanfachreth , Meirionnydd yn tannu tyrrau tail am ei fwyd a’i de. Roedd yn cysgu yn y das wair.

Ann Hughes

Teulu Abram Wood tybed?