Bysedd y Cŵn (Cofnod) 33

33 [33] Griffith Williams, Llanfachreth

LLWYBR TREULIAD

● ...a gwyddys fod gŵr o'r Bontnewydd yn Arfon wedi bwyta peth o'r dail pan oedd yn dioddef yn ddrwg o gamdreuliad, fel y tystia'r llythyr canlynol , ysgrifennwyd gan ei nai 'Ar un adeg câi W[illiam] E[dward] G[riffiths] gamdreuliadofnadwy. Clywsai fod dail bysedd y cwn yn dda at hyn. Dywedodd ei fod 'ddeg gwaithchwerwach na'r wermod, ond llyncodd ef. Cliriodd y camdreuliad yn syth. Digwyddodd hyn tua 1958-9.