Danadl Poethion Cofnod1

ARENNAU A IAU

Anhwylderau'r dŵr: Cafwyd tystiolaeth o Bren-gwvn y defnyddid te dail poethion at y dŵr.