Danadl Poethion Cofnod 28

ARENNAU A IAU

Arennau: Nodir y dylid berwi cyfuniad o ddail dant y llew, dail cyraints, danadl poethion, y goesgoch, mwyar duon, a “pennau clustiau llygod” (mouse ear hawkweedPilosella officinarum), potelu’r ddiod a’i ddefnyddio fel y bo angen.