Danadl Poethion Cofnod 10

Mrs Gwen Owens, y Fachwen, Llanddeiniolen

Y GWAED

Gwaedlin: Yn sir Gaernarfon, yn ardaloedd Morfa Nefyn a'r Fach-wen, Llanddeiniolen, arferid defnyddio dail danadl poethion i atal y gwaedlin, gan roi’r ddeilen ar tafod a gwasgu yn erbyn taflod y genau. 142" [Llyfr Ateb Mrs Gwen Owens am ardal y Fachwen - Llanddeiniolen, 1961].