Danadl Poethion Cofnod 3

ESGYRN A'R CYMALAU

Poen cefn: Planhigion y gwneid peth defnydd ohonynt at boen cefn oedd llysiau pengaled (Llanbrynmair), danadl poethion (Bylchau), gwreiddiau dail tafol (Efail Wen), banadl (Cefngorwydd), y ddeilen gron (Aber, Llanarth)... .