Danadl Poethion Cofnod 5

PURO'R GWAED AC AFIECHYDON Y GWAED

"Cyfuniad o ddanadl a thafod yr hydd" i ostwng pwysedd y gwaed oedd cyngor Glyn Rees, Crymych" 33 [Ta^p AWC 6031: Mr a Mrs Glyn a Fay Rees, Crymych]...