Danadl Poethion Cofnod 15

LLWYBR TREULIAD

Camdreuliad: Derbyniwyd tystiolaeth o Landysilio, Penfro; Cwm Hepste, Brycheiniog; Rhyd-y-fro a’r Gilfach-goch, Morgannwg am ddefnyddio te danadl poethion.