Danadl Poethion Cofnod 16

Evan Rees Evans, Croes-lan, Llandysul

Y GWAED

Atal gwaed o glwyf: Powltis o wreiddiau'r danadl a argymheliwyd yng Nghroes-lan ger Llandysul. Byddai plant ysgol yn ardal Maenclochog yn gwasgu sudd cawnen ar glwyf… . [153]