Danadl Poethion Cofnod 29

Mrs Sarah Jane T. Harries, Ystradgynlais

Y GWAED

Puro'r gwaed: [Dywedodd] gwraig o Ystradgynlais y byddai ei thad, a oedd yn wan ei iechyd, yn arfer gwneud trwyth o ddail danadl a dant y llew bob haf, ac yn yfed gwydraid ohono am un ar ddeg y bore am naw bore yn olynol. [3 ...Ychwanegodd siarad]